dijital-pazarlama

Klasik Pazarlama vs Dijital Pazarlama

Teknolojinin gelişim hızına paralel olarak bazı sektörel disiplinlerin dinamikleri de günden güne artan bir hız ile değişiyor, evriliyor. Bu disiplinlerin başında da, özellikle sosyal medya ve internet kavramlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği andan itibaren, Pazarlama disiplini gelmekte. Klasik pazarlama, yerini büyük bir hızla dijital pazarlama kavramına bıraktı. Dijital pazarlama da geleneksel pazarlama disiplininden…