TV Perfore Seslendirme

TV Perfore Seslendirme Nedir?

Perfore; eski makara film şeritlerinin kenarında bulunan deliklere verilen addır. Bu şeritlerin üstünde ses kaydının yapılabilmesi amacıyla üzerinde bir bant bulunmaktaydı, delikler ile bütünleşmiş olan bu bantlara perfore adı verilirdi. Daha  sonra bu bantlar artık kullanılmadığı için seslendirmede bir terim olarak kalmıştır. Görüntülerin üzerine yapılan seslendirmeye perfore denmeye başladı. TV Perfore Seslendirme, çoğunlukla haberlerde kullanılır. Önceden hazırlanmış görüntü üzerine seslendirme yapılır.

Seslendirme, Sunumu Nasıl Etkiler ?

Doğru kriterlere uygun yapılan her sunum, sağlam izleyici kitlesine sahip olur. Sunumun kalitesi, izleyici sayısındaki oranla ölçülebilir. Kitleye kendini dinletebilen insanlar, genelde iyi hitap yeteneğine sahip kişilerdir ve genelde bu kişiler ya doğuştan yeteneklidir, ya da bu işin profesyonel eğitimini alan kimselerdir. İyi bir sunumun izlenebilmesi için canlı yayın olması ya da kayıt olması önemli değildir. Önemli olan sesin kullanımıyla insanlara hitap edebilmek ve akıcılığı sağlayabilmektir. Genelde sesin iyi kullanılması gereken en önemli yerler, büyük kitlelere hitap edilen sunum alanlarıdır.

Büyük kitlelere ya siyasetçiler hitap eder ya büyük profesör ve bilim insanları konferanslarda hitap eder ya da TV ve radyo kurum ve kuruluşları yani medya büyük kitlelere hitap etme şansını yakalar. Bu nedenle de tüm bu bahsettiğimiz alanlarda sorumluluğu üstlenecek kişilerin, hitap sanatını yani hatipliği tam manasıyla öğrenmeleri gerekir.

Perfore Seslendirme Ajansları

Hitap sanatının en fazla önem taşıdığı alanlardan birisi de TV perfore seslendirme mesleğini üstlenen ajanslardır. TV kanallarında sunulan haber programlarında, radyo kanallarındaki haber programlarında, magazin programlarında aslında sürekli perforelere rastlarız. Genelde TV perfore seslendirmelerin kalitesine göre de, kanalı izlemeye devam eder ya da kanalı derhal değiştiririz. Sunumu yapan kişinin sesindeki tını, cümleleri kurarken yaptığı vurgular, akıcılığı sağlayan tonlamalar vs. kaliteyi etkileyen temel unsurlardır.

Genelde TV perfore seslendirmeleri, kanalların kendi içindeki bu mesleği icra eden kişiler tarafından gerçekleştirilir. Ancak bazen de hazır paketler şeklinde satın alınır. Haber, TV perfore seslendirme işini yapan ajanslara yönlendirilir ve belli sayıdaki haber bu şekilde seslendirmeye girer. Spiker haberini sunduktan sonra haber görüntüleri esnasında söylenen tüm bilgilendirici mesajlar, kayıt altında yapılmış perfore seslendirmeleridir. Özel olarak ajansların hazırladığı ve paket olarak sattığı bu işlem, gün içerisinde dinlediğimiz haberlerin birçoğunda karşımıza çıkmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu, gün aralarında, son dakika gelişmelerinde ve akşam haberlerinde, TV perfore seslendirmeleri, sürekli olarak tanıdığımız sesler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu işi genelde belli kişilerin yapmasının sebebi, hem dinleyicinin sesin tınısına yabancılık çekmemesini sağlamak, hem alışkanlık kazandırmak, hem de kaliteli TV perfore seslendirme sanatçılarının az bulunmasıdır. Bu işi layığıyla yerine getiren, gerçek bir sanat icra eden bu insanlar, genelde haberin izlenme oranını da doğrudan etkilemektedir. Bu durum da medya kuruluşunun izlenme oranını olumlu yönde etkilemekte, kar marjının artmasını sağlamaktadır. TV perfore seslendirme işi, reklam alt yapılarında da kullanılabilmektedir.

Reklamları seslendiren seslendirme sanatçıları, genelde bilindik, halkın tanıdığı isimler arasından seçilmektedir. Sevilen seslerin ekranlarda sesinin duyulması, reklamı yapılan ürüne güven sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle firmalar, önemli isimlerle ortak işlere imza atmaktadırlar. Aynı durum haber perfore seslendirmesinde de geçerli sayılmaktadır. Aynı sesi duymak, insanların bilinçaltında güven duygusunun oluşmasına olanak sağlamaktadır. Güvenilir bulunan haberler de daima daha fazla izleyici oranına sahip olmaktadır.

TV perfore seslendirme işi, profesyonellik gerektiren bir meslektir. İşin eğitimini almak ve insanlara doğru tınılarla ulaşabilmek, izleyici kat sayısını arttıracak, kanalın başarı kaydetmesini sağlayacaktır.

Leave A Comment

Your email address will not be published.